THÔNG TIN HỮU ÍCH

NHẬN BIẾT KHI NHẬN EMAIL

Nhận biết phần mở rộng (đuôi) có chứa mã độc khi nhận Email - Vui lòng bỏ qua hoặc xoá email

EMAIL LỪA ĐẢO BITCON

Hiện hệ thống nhận được rất nhiều Email có nội dung nặc danh đòi tiền chuộc bằng BITCOIN - Vui lòng bỏ qua hoặc xoá email