ĐỔI MẬT KHẨU

HƯỚNG DẪN THAY ĐỔI MẬT KHẨU EMAIL MIPEC

  • Bước 2: Chọn bánh răng cài đặt góc trên cùng bên phải màn hình ấn vào Bảo Mật

  • Bước 3: Cuộn xuống trang bên phải Nhập mật khẩu hiện hành & Nhập mật khẩu mới

  • Bước 4: Chọn Lưu (Save)